Kisgyermeknevelő/részlegvezető

Budapest Zugló Egyesített Bölcsődék

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Micimackó Kuckója Bölcsőde

Részlegvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 , Bölcsőde utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja a bölcsőde dolgozóinak tevékenységét, elősegíti a csoportok gondozási munkáját. A bölcsőde éves költségvetésével gazdálkodik. Szakmai továbbképzést tart.További feladatait munkaköri leírás tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, kisgyermeknevelő- gondozó,

        Kisgyermeknevelő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vezető - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, orvosi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia készség, kapcsolatteremtési, szervezési, együttműködési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Munkaterv, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Havasi Andrea nyújt, a 223-0490 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Zugló Egyesített Bölcsődék címére történő megküldésével (1141 Budapest, Mályva köz 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Kisgyermeknevelő/részlegvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Zugló Egyesített Bölcsődék címére történő megküldésével (1141 Budapest, Mályva köz 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2016, valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő/részlegvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822298   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.