Idős klub gondozó

Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

XXII. ker. Önk. Szociális Szolgálat
Szivárvány Idősek Klubja

Idős klub gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221 , Anna utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Idősek önálló életvitelének segítése, személyi higiéné biztosításában, étkeztetésben segítségnyújtás, szinten tartó és szabadidős foglalkozások vezetése, kísérés, adminisztráció

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szociális gondozó,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

        empátia, tolerancia, problémakezelés, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lenkey Magdolna nyújt, a 06-20/569-59-19 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 490/2016/K , valamint a munkakör megnevezését: Idős klub gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (1221 Budapest, Anna utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 490/2016/K, valamint a munkakör megnevezését: Idős klub gondozó.

        Elektronikus úton Nagy Ibolya részére a szivarvany.idosklub@szocszolg22.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajzok beérkezését követően kéttagú bizottság, majd személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        budafokteteny.hu - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a budafokteteny.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812955   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.