Szociális gondozó

Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

XXII. ker. Önk. Szociális Szolgálat
Házi Segítségnyújtás

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221 , Anna utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biztosítja és segíti a gondozott fiziológiai szükségleteinek kielégítését, megteremti és fenntartja az esztétikus és biztonságos környezetet, gondozási folyamat kivitelezése és dokumentálása, együttműködik a körzeti ápolóval, kapcsolatot tart a gondozott hozzátartozóival, szükség esetén elsősegélyt nyújt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szociális gondozó, szociális gondozó és ápoló, általános ápoló,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        idősellátásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        empátia, tolerancia, problémakezelés, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lenkey Magdolna nyújt, a 06-20/569-59-19 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 440/2016/K , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (1221 Budapest, Anna utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 440/2016/K, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

        Elektronikus úton Deák Krisztina részére a hazisegitsegnyujtas@szocszolg22.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajzok beérkezését követően 2 tagú bizottság, majd személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        budafokteteny.hu - 2016. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a budafokteteny.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765388   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.