Közterület - felügyelő

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-Felügyelete

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-Felügyelelte

Közterület - felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 117/A.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 30. sor

Ellátandó feladatok:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez között tevékenység szabályszerűségének vizsgálata. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által előírt tiltott tevékenység megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében, a a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. Gépjármű elszállításában, térfelügyeleti rendszer működésében való részvétel. A rendőrség munkájának segítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben rögzített feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és juttatásukra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, (Közterület felügyelő),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Erkölcsi bizonyítvány

        Orvosi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási alapviszga,

        "B" kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű konfliktusmegoldó készség,

        Kiváló szintű megbízhatóság,

        Kiváló szintű precizitás,

        Kiváló szintű állóképesség,

        Kiváló szintű önfegyelem - stressz tűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéltrajz a 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint

        Oklevél és/vagy bizonyítványok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes körű)

        Nyilatkozat, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-Felügyelelte címére történő megküldésével (1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 117/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 347/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület - felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-Felügyelelte címére történő megküldésével (1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 117/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 347/2016, valamint a munkakör megnevezését: Közterület - felügyelő.

        Elektronikus úton Gál Nikolett részére a gal.nikolett@csepelgszi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Sághi Jenő, Budapest, 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 117/A. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        startapro.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761504   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.