Fejlesztőpedagógus-óvodapedagógus

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csodakút Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csodakút Óvoda
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbita Tagóvodája

Fejlesztőpedagógus-óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.03.20-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1211 Budapest, Kiss János alt. utca 22-26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek fejlesztése a munkaköri leírás alapján. A munkavégzés több tagóvodában történik a munkáltató elrendelése alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet (pedagógus életpályamodell szerint) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus és fejlesztőpedagógus szakirányú végzettség,

        Óvodai nevelésben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        büntetlen előélet

        3 hónap próbaidő vállalása

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű pedagógiai elhivatottság, gyermekcentrikusság, csapatmunka, igényes munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatainak kezeléséhez és továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turcsik Andrea nyújt, a 061-211-3343 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csodakút Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T-15-236/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztőpedagógus-óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csodakút Óvoda címére történő megküldésével (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 110. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T-15-236/2016, valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztőpedagógus-óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Turcsik Andrea részére a turcsik.andrea@csepelgszi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokról a jogszabályban meghatározott eljárást követően a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda vezetője dönt. Nyertes pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, amely igazolja a KJT 20§ (4) és (5) bekezdéssel való megfelelést. A pályáztató/elbíráló fenntartja a pályázat elbírálási határidejének 15 nappal való meghosszabbításának jogát, továbbá a pályázat eredménytelenné nyilvánítását.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826267   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.