Jogi Igazgatóhelyettes

Budapest XIX.ker. Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest XIX.ker. Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet

Jogi Igazgatóhelyettes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1192 Budapest, Ady Endre út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályok és szolgálati információk alapján, az SZMSZ-ben, az Ügyrendben és a munkaköri leírásban felsorolt feladatok végrehajtása. Például:
Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatai:
- Részt vesz a közbeszerzési eljárás lebonyolításában, így különösen:
- Elkészíti a közbeszerzési szabályzatot
- Előkészíti a közbeszerzési eljárásokat
- Dokumentálja a közbeszerzési eljárásokat
- Közreműködik az éves statisztikai összegzés elkészítésében
- Gondoskodik a hirdetmények közzétételéről
- Közreműködik az eljárással kapcsolatos szerződések megkötésében Egyéb feladatai:
- Közreműködik a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekben.
- VAM titkári feladatok ellátása.
- Munkaköri leírások elkészítése.
- Intézményekkel kapcsolattartás.
- Jogszabályváltozások figyelemmel kísérése.
- Ellátja az intézmények által kötendő szerződések jogi felülvizsgálatát.
- Gondoskodik a GESZ által kötendő szerződések elkészítéséről.
- Elősegíti a munkáltatói érdekek érvényesítését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Jogi végzettség, jogi szakvizsga,

        Önkormányzati területen szerzett jogi - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Közigazgatási gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest XIX.ker. Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 835-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Jogi Igazgatóhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XIX.ker. Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (1192 Budapest, Ady Endre út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 835-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: Jogi Igazgatóhelyettes.

        Elektronikus úton Zubor Attila részére a zubor@gesz.kispest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751431   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.