Településképi ügyintéző

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Városrendezési és Főépítészi Iroda

településképi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Egyetemi vagy főiskolai szintű építész, vagy építészmérnök végzettség.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat településképi bejelentési és településképi kötelezési eljárásával kapcsolatos iratkezelési, nyilvántartási feladatok ellátása, településképi ügyekben döntések előkészítése, eljárások lefolytatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Az illetmény és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő kérdéseiről szóló 4/2014. (III.4.) önkormányzati rendeletben, valamint belső utasításokban foglaltak szerint kerül megállapításra. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • építéshatósági vagy városrendezési területen szerzett legalább 1-3 éves szakmai gyakorlat, tervezési gyakorlat, ETDR ismerete, 1-3 év szakmai gyakorlat, közigazgatási alap-, szak- vagy építési vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz és motívációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPI-792/2016. , valamint a munkakör megnevezését: településképi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPI-792/2016., valamint a munkakör megnevezését: településképi ügyintéző.

        Elektronikus úton Hapszné Tarcsafalvi Eszter főépítész részére a tarcsafalvi.eszter@hegyvidek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hegyvidek.hu - 2016. november 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hegyvidek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826252   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.