Informatikai ügyintéző

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Informatikai Iroda

informatikai ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet: 21. Informatikai feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szoftverek karbantartása, szoftver installációk végrehajtása. Adatok mentése, adatkarbantartás, adatvédelem. Hardver eszközök szervizelésének biztosítása. Számítástechnikai eszközök nyilvántartásának naprakész vezetése. Testületi ülések szavazatszámláló rendszerének üzemeltetése. Informatikai rendszerek hozzáférési jogosultságainak ellenőrzése, rendszeres felülvizsgálata. Belépő kollégák számára hozzáférési jogosultságok, telefonkód biztosítása. Vonalas telefonkészülékek szervizelésének biztosítása. Országgyűlési és helyhatósági választások informatikai lebonyolításában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Középiskolai informatikai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítés. Vagy felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés. ,

        Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,

        6 hónap próbaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kájerléber Tamás nyújt, a 06-1-346-5432 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-227/2016. , valamint a munkakör megnevezését: informatikai ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-227/2016., valamint a munkakör megnevezését: informatikai ügyintéző.

        Elektronikus úton Kiszely Adrienne részére a kiszely.adrienne@masodikkerulet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: , Budapest, 1024 Budapest, Mechwart liget 1. 3. em. 316.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bp. II. Kerületi Önkormányzat honlapja - 2016. november 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822332   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.