Helyiséggazdálkodási ügyintéző

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda

helyiséggazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet: 22. Jogi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések készítése, határozatok végrehajtása. Bérleti szerződések, tulajdonosi hozzájárulások (bérleti jog átruházás, albérletbe adás, csere, bérleti jogviszony folytatása), a helyiségek felújításával, illetve a helyiségbérleti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos megállapodások előkészítése. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlő részére vagy pályázat útján történő értékesítésének teljes körű lebonyolítása. Adásvételi szerződések előkészítése, tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezettetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónap próbaidő

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Láng Orsolya irodavezető asszony nyújt, a 06-1-346-5466 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-226/2016. , valamint a munkakör megnevezését: helyiséggazdálkodási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-226/2016., valamint a munkakör megnevezését: helyiséggazdálkodási ügyintéző.

        Személyesen: , Budapest, 1024 Budapest, Mechwart liget 1. 3. em. 316.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat honlapja - 2016. november 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.masodikkerulet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816679   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.