Városrendezési ügyintéző

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

városrendezési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Településképi, önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntések, településfejlesztési- és rendezési tárgyú rendeletek, szabályozási tervek, feladatok előkészítése, ügyintézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, építészmérnök,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        6 hónap próbaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gacsályi Zsolt főépítész nyújt, a 06-1-346-5761 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-207/2016. , valamint a munkakör megnevezését: városrendezési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-207/2016., valamint a munkakör megnevezését: városrendezési ügyintéző.

        Személyesen: , Budapest, 1024 Budapest, Mechwart liget 1. 3. em. 316.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat honlapja - 2016. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.masodikkerulet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751407   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.