Kisgyermeknevelő

Budapest II. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest II. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Intézménye

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1022 Budapest, Törökvész út 22-24.

Budapest, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 213.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermekek napközbeni ellátása, gonodzása családokkal való kapcsolattartás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, csecsemő és gyermekgondozó, kisgyermeknevelő és gondozó,

        magas szintű szakmai ismeretek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet, nem áll fenn vele szemben gyermekek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény elleni eljárás, ill. nem szünetel a szülői felügyeleti joga a gyermekek átmeneti nevelésbe vétele miatt ill. a szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítélettel nem szüntette meg.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, csecsemő és kisgyermeknevelő, kisgyermeknevelő gondozó, szakgondozónő,

        Bölcsődében szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Főiskolai végzettség, bölcsődei gyermekcsoportban szerzett tapasztalat, jó szervezőkészség. Bölcsődei módszerek magas szintű ismerete, alkalmazása

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Jó kommunikációs készség, empátia, alkalmazkodási képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, szakmai végzettség igazolása, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lőrinczné Katona Éva nyújt, a 06-20-415-4945 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest II. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Intézménye címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest II. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Intézménye címére történő megküldésével (1027 Budapest, Varsányi Irén utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2016, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

        Elektronikus úton Lőrinczné Katona Éva részére a lorincz.eva@invitel.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 13.

ID: 2767395   Megjelentetés dátuma: 2016.10.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.