Kisgyermeknevelő

Budapest Főváros, XVIII.ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsödék

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fecskefészek Bölcsőde
1181 Budapest, Vándor Sándor utca 7.

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1181 Budapest, Vándor Sándor utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődei alapellátási csoportjában való szakszerű gondozó, nevelő munka végzése. Integrációban sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, csecsemő és kisgyermeknevelő,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű empátiakészség, kapcsolatteremtési, szervezési, együttműködési képesség, kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata (felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány utólag) nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggően

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros, XVIII.ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsödék címére történő megküldésével (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2016 Kisgyermeknev , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros, XVIII.ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsödék címére történő megküldésével (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2016 Kisgyermeknev, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltekkel lefolytatott személyes beszélgetés, bíráló bizottság dönt a munkakör betöltésére alkalmas nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818541   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.