Közterület-felügyelő

Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Rendészeti Osztály

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 30. Közterület-felügyelői feladatkör, II. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdésében rögzített a)-h) pontokban felsorolt felügyeleti feladatok: - A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. - Közterület rendjére és tisztasására vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. - Közreműködés- a közterület, az épített és a természeti környezet, a közbiztonság, a közrend és az önkormányzati vagyon védelmében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelő járőrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátása, valamint együttműködik a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervekkel, szervezetekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete, juttatások: a Képviselő-testület 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete, illetve a Személyügyi kézikönyv rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Közterület-felügyelői képesítés,

        Azonos munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Közszolgálati szakképzettség,

        Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Kttv. 45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel

        végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III-25688/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III-25688/2016, valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.

vagy

        Elektronikus úton Kállainé Szabó Anikó részére a szabo.aniko@ph.soroksar.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítjük. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://soroksar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822282   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.