Közösségi pszichiátriai koordinátor

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye

Közösségi pszichiátriai koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 4 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1239 Budapest, Grassalkovich út 130.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kapcsolattartás a gondozásba vett pszichiátriai betegekkel és családtagjaikkal, orvos konzultánssal. Közösségi gondozók munkájának összehangolása. Munkacsoportok, rehabilitációs célú foglalkozások szervezése, működtetése. Részletes feladatokat a munkaköri leírás fogja tartalmazni.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Szociális alapképzettségre ráépülő pszichiátriai koordinátori képzettség vagy folyamatban lévő közösségi pszichiátriai tanulmány,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

        Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló intézetben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Önálló, felelősségteljes, gyors, pontos munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Iskolai végzettséget/képesítést igazoló okiratok másolata

        A pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        A pályázó, a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a szakmai bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takácsné Juhász Ildikó nyújt, a 06/1-286-0120 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye címére történő megküldésével (1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 104. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Közösségi pszichiátriai koordinátor.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye címére történő megküldésével (1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 104. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2016, valamint a munkakör megnevezését: Közösségi pszichiátriai koordinátor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739498   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.