Műszaki ellenőr

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet

műszaki ellenőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményei épületállományának és esetenként közterületi építmény hibaelhárítási, karbantartási, felújítási és beruházási munkáinak előkészítése (helyszíni felmérés, terveztetés, tervezés, engedélyeztetés), lebonyolítása. Testületi, vezetői döntések előkészítése, előterjesztések készítése, pályázatok, statisztikák, költség-keretgazdálkodás, lakossági panaszok intézése. A vagyonkezelő által kivitelezett építési munkák átvétele, szakmai teljesítésigazolása, az építési kivitelezési munkák folyamatos műszaki ellenőrzése munkáltatói kölcsönök felhasználásának műszaki ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) egyéb juttatások tekintetében Budapest Főváros XXI., Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő) szakképzettség, ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Kttv. 85-87.§-a szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel,

        műszaki ellenőri jogosultság: ME-É/I;

        Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és ezen alkalmas minősítésnek való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Műszaki ellenőri jogosultság több szakágban is hasonló területen szerzett közigazgatási tapasztalat;

        Tervezési gyakorlat,

        Tervezői jogosultság.

        Felhasználói szintű Archicad tervező program ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz csatolandó a 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmú részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai; valamint nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázatát megismerhetik. A pályázat benyújtásakor kérjük szíveskedjék feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-401/505/2016 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-401/505/2016, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ellenőr.

        Elektronikus úton Erdősiné Hajzer Éva részére a erdosine.he@budapest21.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokat a Pályázatelbíráló Bizottsági tagok átvizsgálják, majd meghatározzák azon pályázók személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre meghívnak. A pályázó az eredményről - indokolás nélkül - e-mail cím megadása esetén elektronikus formában kap értesítést. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csepel.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822286   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.