Belső ellenőr

Budapest Főváros XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Csoport

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1184 , Üllői út 400.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat intézményhálózatának ellenőrzésére fiatalos, lendületes csapatba keresünk két fő ellenőrt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-ában, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 21. §-ában meghatározott feladatok, ellenőrzések. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények, gazdasági társaságok gazdasági-, pénzügyi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása, esetenként téma- és célvizsgálat lefolytatása, szükség esetén utóvizsgálat megtartása. Az ellenőrzések során megállapított tényekről írásos anyag készítése, javaslattétel az esetleges hiányosságok megszüntetésére.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. A próbaidő letelte után egyedi elbírálás szerint távmunkavégzésre van lehetőség. A 20 %-os illetménykiegészítést megállapító 5/2016.(III.01.) sz. önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja és 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A. § (1) bekezdése alapján,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A. § (1) bekezdése alapján legalább két éves szakmai gyakorlat ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben

        Áht. 70. § (4) bek. szerinti belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedély

        Felhasználói szintű MS Office ismeretek

        6 hónapos próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        "ÁBPE - továbbképzés I."-hez kapcsolódó szakmai vizsga

        belső ellenőrzési tevékenység körében szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,

        Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

        Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

        belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedély, vagy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a megkérést igazoló postai ajánlott feladóvevény másolata

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Belső Ellenőrzési Csoport vezetője nyújt, a 06-70-556-4214 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/373-33/2016 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1184 Budapest, Üllői út 400. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/373-33/2016, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

        Elektronikus úton Személyügyi Csoport részére a szemelyugy2@bp18.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp18.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768710   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.