Lakás, vagyongazdálkodási és jogi referens

Budapest Főváros XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal
Vagyon- és Lakásgazdálkodási Iroda Lakás- és Vagyongazdálkodási Csoport

lakás, vagyongazdálkodási és jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1184 , Üllői út 400.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadásával, illetve vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat, részt vesz a lakásügyi hátralékok behajtásában, előkészíti az ehhez kapcsolódó pereket. Ellátja a jogi képviseletet a vagyon- és lakásgazdálkodás terén peres és nem peres eljárásokban. Részletfizetési megállapodások megkötésének előkészítése. Előterjesztések készítése a képviselő-testület hatáskörébe tartozó lakás, illetve vagyongazdálkodási ügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat és a 20 %-os illetménykiegészítést megállapító 5/2016. (III. 01.) sz. önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, jogi szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónapos próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási vagy jogi szakvizsga,

        Önkormányzati közigazgatási gyakorlat,

        Felhasználói szintű MS Office ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,

        Motivációs levél,

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy postai feladóvevény másolata,

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pórfia Katalin irodavezető a pkata@bp18.hu e-mail címen nyújt, a (06-1) 296-1420 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/373-34/2016 , valamint a munkakör megnevezését: lakás, vagyongazdálkodási és jogi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1184 Budapest, Üllői út 400. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/373-34/2016, valamint a munkakör megnevezését: lakás, vagyongazdálkodási és jogi referens.

        Elektronikus úton lakás, vagyongazdálkodási és jogi referens megjelöléssel László Tünde személyügyi referens részére a szemelyugy3@bp18.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp18.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765412   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.