Pénzügyi ügyintéző

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda Pénzügyi és Számviteli Csoport

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• Önkormányzati és intézményi költségvetések készítése, • Kontírozási- könyvelési feladatok, statisztikai jelentések,
• Analitikus nyilvántartások vezetése,
• A pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás (KGR), gazdasági események előkészítése, • Adminisztratív, beszámolási feladatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, illetve egyetemi szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; illetve államigazgatási szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Pénzügyi-számviteli szakképesítés

        Mérlegképes könyvelői végzettség

        Felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási gyakorlat

        Közigazgatási szakvizsga

        Államháztartási pénzügyi gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        Önálló, pontos, precíz, konstruktív munkavégzés,

        Kiváló írásbeli, szóbeli kommunikáció,

        Terhelhetőség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó 45/2012. (III.7.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajza

        A végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához

        Motivációs levél

        Az esetleges előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Sári Irén, a Gazdasági Iroda vezetője nyújt, a 061/253-3380 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 165. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz-2/98/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző .         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 165. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz-2/98/2016., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző .

vagy

        Elektronikus úton Dr. Rúzsa Ágnes, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Jegyzője részére a allas@rakosmente.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál , Budapest, 1173 Budapest, Pesti út 165. földszint .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az e-mail tárgy sorában kérjük megadni a következőt: „Jelentkezés Pénzügyi ügyintéző álláspályázatra”. A személyes vagy postai úton történő benyújtás esetén a borítékon kérjük feltüntetni a következőket: „Jelentkezés Pénzügyi ügyintéző álláspályázatra Sz-2/98/2016.”
Az érvényes pályázók (akik a pályázatot időben és hiánytalanul benyújtják) személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével a jegyző dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.rakosmente.hu honlapon megtalálható - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki. A pályázatot időben benyújtottnak kell tekinteni, amennyiben legkésőbb 2016. december 9. éjfélig e-mailen megküldték, illetve postára adták, továbbá személyes benyújtás esetén 2016. december 9. napján ügyfélfogadási idő végéig benyújtották.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818429   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.