Pénzügyi Főelőadó

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető- Ellátó Szervezet

Igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1163 , Havashalom utca 43.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz az intézmény gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenysége (így különösen a költségvetés tervezésével, gazdálkodással, számvitellel, beszámolással kapcsolatos és munkaügyi feladatok) végzésében a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott tizennégy intézmény vonatkozásában, külön együttműködési megállapodás alapján. Vezetői feladatok különösen:
• Gyakorolja az intézményben a munkáltatói jogokat.
• A gazdálkodás szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének megszervezése.
• A gazdasági feladatokat meghatározó szabályzatok elkészítése és folyamatos karbantartása.
• Irányító tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését.
• Megszervezi az intézmény és az ellátási körébe vont intézmények közötti együttműködést és kapcsolattartást.
• Megszervezi a döntésre jogosult szervek és intézmények rendszeres és folyamatos tájékoztatását.
• Biztosítja a folyamatos és helyes adatszolgáltatást valamennyi, azt jogosan igénylő szerv részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Egyetemi vagy főiskolai szintű gazdasági szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett szakirányú szakmai képesítés,

        Legalább 5 év költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyak. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet

        a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,

        . - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű SaldoCreator integrált számviteli információs rendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a) a pályázó szakmai életrajza, b) az intézmény vezetésére vonatkozó részletes vezetési program, c) a végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok, képesítési előírások másolata, d) 3 hónapnál nem régebbi eredeti büntetlen előéletet igazoló okirat (erkölcsi bizonyítvány), e) nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe vételével

        f) nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a Szakmai-szakértői Bizottság, továbbá a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, valamint Képviselő-testülete megismerje, és abba betekintsen, g) nyilatkozat arról, hogy a pályázat elfogadására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja-e, h) nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyíriné Kovács Ildikó nyújt, a 06 1 4011 663 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1163 XVI. ker., Havashalom utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/25327/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Pénzügyi Főelőadó.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1163 , Havashalom utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/25327/2016, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi Főelőadó.

        Személyesen: Erdősné dr. Kocsis Helga, Budapest, 1163 , Havashalom utca 43. II. 221.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Humán Ügyosztályához kell eljuttatni zárt borítékban. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. II. em. 221.
A borítékra kérjük ráírni: a pályázó nevét, címét, és hogy „Pályázat a GAMESZ igazgatói megbízására.”

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826253   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.