2 fő esetmenedzser

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye
"FIÓKA" Család- és Gyermekjóléti Központ

2 fő esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1155 Budapest, Kolozsvár u. 4/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekjóléti szolgáltatásban végzendő szociális munka, családgondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet, XV. kerületi Önkormányzat juttatási szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú szociális alapvégzettség, számítógép kezelői alapismeret (MS Office, internet), magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány).,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekjóléti szolgálatnál szerzett családgondozói szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs és együttműködési készség, pontosság, rendszeresség, megbízhatóság, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató szakmai önéletrajz, a végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Melinda nyújt, a 061-410-0001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (1157 Budapest, Árendás köz 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (1157 Budapest, Árendás köz 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2016, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő esetmenedzser.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az igazgató által kijelölt bizottság elbírálása alapján. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat honlapja - 2016. október 3.

        Budapest Főváros XV. kerületi Egyesített Szociális Intézménye honlapja - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eszixv.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750012   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.