1 fő szociális gondozó

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye
Területi Gondozás - Házi Gondozó Szolgálat

1 fő szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1154 Budapest, Arany János u. 51.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Házi Segítségnyújtásban végzendő szervező gondozói feladatok elvégzése. Új igénybe vevő felvételét intézi, megállapítja a szükséges gondozási tevékenységet, irányítja a házi segítségnyújtást ellátó gondozónők munkáját, figyelemmel kíséri az ellátottak állapotát és szükségleteik változását, gondoskodik a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés adminisztrációs feladatainak elvégzéséről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet, XV. kerületi Önkormányzat juttatási szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Felsőfokú szociális gondozó OKJ-s képesítés, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány).,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szervező gondozói munkakörben eltöltött 2 éves szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        szervezőkészség, együttműködési készség, pontosság, rendszeresség, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A páylázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató szakmai önéletrajz, a végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stefkóné Szombathy Éva nyújt, a 061-417-4893 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (1157 Budapest, Árendás köz 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (1157 Budapest, Árendás köz 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2016, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő szociális gondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az igazgató által kijelölt bizottság elbírálása alapján. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat honlapja - 2016. október 3.

        Budapest Főváros XV. kerületi Egyesített Szociális Intézménye honlapja - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eszixv.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750011   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.