2 fő szociális gondozó

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye
Területi Gondozás - Idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása

2 fő szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1156 Budapest, Kontyfa u. 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nappali ellátás, demensek nappali ellátás gondozottainak fizikai ellátása, pszichés gondozása, foglalkoztatásukban való közreműködés. Az ellátásban lévő napi tevékenységek megszervezése, figyelemmel kísérése. Reggeli és ebéd tálalása. Figyelemmel kíséri az étkezők és a nappali ellátásban, demensek nappali ellátásában résztvevők jelenlétét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet, XV. Kerületi Önkormányzat juttatási szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Szociális gondozó OKJ-s képesítés, általános ápoló, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány).,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        2 éves szakmai tapasztalat, gerontológiai gondozó vagy geriátriai szakápoló képesítés

Elvárt kompetenciák:

        szervezőkészség, együttműködési képesség, pontosság, rendszeresség, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató szakmai önéletrajz, a végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stefkóné Szombathy Éva nyújt, a 061-307-6263 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (1157 Budapest, Árendás köz 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (1157 Budapest, Árendás köz 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2016, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő szociális gondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az igazgató által kijelölt bizottság elbírálása alapján. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat honlapja - 2016. szeptember 23.

        Budapest Főváros XV. Kerületi Egyesített Szociális Intézménye honlapja - 2016. szeptember 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eszixv.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 23.

ID: 2735527   Megjelentetés dátuma: 2016.09.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.