Főkönyvelő

Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kispesti Egészségügyi Intézet
Pénzügyi, Számviteli és Munkaügyi Osztály

Főkönyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az osztály napi munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése * havi adatszolgáltatások, statisztikák, kimutatások elkészítése * költségvetési beszámolókhoz szükséges főkönyvi feladások összeállítása, költségvetési beszámolók elkészítése * az Államkincstárral, beszállítókkal, vevőkkel történő kapcsolattartás szervezése, irányítása * éves statisztikák összeállítása, illetve összeállíttatása * nyugdíjpótló támogatás igénylése * egészségügyi bérfejlesztés bértámogatásának igénylése, nyilvántartás vezetése és karbantartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) személyes interjú alapján történt megállapodás rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, továbbá államháztartás szakon regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egészségügyi intézményben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        CT-Ecostat pénzügyi rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes, szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázó pályázati dokumentációját az elbírálásban résztvevők megismerhetik

        Vezetői gyakorlat igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Avramcsev Péter gazdasági igazgató nyújt, a 347-59-40 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT-55-11/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Főkönyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete címére történő megküldésével (1195 Budapest, Ady Endre utca Ady Endre . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT-55-11/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Főkönyvelő.

        Elektronikus úton Avramcsev Péter részére a titkarsag@euint.kispest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://euint.kispest.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824328   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.