Személyügyi referens

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Csoport

személyügyi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 23. Humánpolitikai feladatkör

Ellátandó feladatok:

A közszolgálati és munka jogviszonyhoz kapcsolódó személyügyi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Személyügyi nyilvántartások vezetése, személyi anyagok kezelése. Intézményi munkaügyi program (KIRA) kezelése, személyügyi, munkaügyi kérdésekben kapcsolattartás az illetményszámfejtő hellyel. Közreműködés belső szabályzatok előkészítésében, adatszolgáltatásokban, a vagyonnyilatkozat-tétellel, teljesítményértékeléssel, képzési tervek készítésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Közszolgálati szabályzatban szereplő egyéb juttatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti juttatásokról szóló helyi önkormányzati rendeletek rendelkezései az irányadóak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés,

        Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, bér+TB ügyintéző,

        KIRA program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III. 20.) korm. rend. 8. § szerinti szakmai önéletrajz, mely részletezi az eddigi tevékenységet; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jónás Réka Emese nyújt, a 06-1-347-4566 vagy 06-1-347-4685 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1195 Budapest, Városház tér 18-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIX-7580/2018 , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1195 Budapest, Városház tér 18-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIX-7580/2018, valamint a munkakör megnevezését: személyügyi referens.

vagy

        Elektronikus úton Jónás Réka Emese részére a jonasreka@hivatal.kispest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Jónás Réka Emese, Budapest, 1195 Budapest, Városház tér 18-20. B 1. 53. vagy 63..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat b

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kispest.hu - 2018. február 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kispest.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 13.

ID: 3310705   Megjelentetés dátuma: 2018.02.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.