Vállalkozásigazgatási ügyintéző

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal

vállalkozásigazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 14. Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kereskedelmi tevékenységet végzők működési engedélyével és a nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok intézése, helyszíni ellenőrzése; szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti juttatásokról szóló helyi önkormányzati rendeletek rendelkezései az irányadóak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,

        közigazgatásban szerzett ipar-kereskedelmi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 8. § szerinti szakmai önéletrajz, mely részletezi az eddigi tevékenységet; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jónás Réka Emese nyújt, a 06-1-347-4566 vagy 06-1-347-4685 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1195 Budapest, Városház tér 18-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIX-30738/2016 , valamint a munkakör megnevezését: vállalkozásigazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1195 Budapest, Városház tér 18-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIX-30738/2016, valamint a munkakör megnevezését: vállalkozásigazgatási ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Jónás Réka Emese részére a jonasreka@hivatal.kispest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Jónás Réka Emese, Budapest, 1195 Budapest, Városház tér 18-20. B 1. emelet 53 vagy 63..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Budapest Főváros XIX. ker. Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat bead

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kispest.hu - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kispest.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822525   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.