Tárgyi eszköz nyilvántartó

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

Tárgyi eszköz nyilvántartó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A számviteli csoport munkájában való részvétel; tárgyieszköz-nyilvántartási feladatok teljeskörű ellátása; hatályos számviteli szabályok szerinti, tárgyi eszközökkel kapcsolatos könyvelési feladatok végzése; beruházással, felújítással, beszerzéssel kapcsolatos utalványok készítése, leltározásban való részvétel, selejtezési eljárás bonyolítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, • Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

        • Mérlegképes könyvelői szakképesítés, előny az államháztartási szak.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat (legalább 1 év).

        • Forrás SQL pénzügyi integrált pénzügyi rendszer ismerete.

        • Szakirányú egyetem, főiskola végzettség.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű • megbízhatóság

        Kiváló szintű • precizitás, pontosság

        Kiváló szintű • elemzőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal. Motivációs levél.

        • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

        • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.

        • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásban résztvevők megismerhetik. • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berecz Valéria nyújt, a 872-9270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1145 Budapest, Pétervárad utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/3986-31/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Tárgyi eszköz nyilvántartó.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1145 Budapest, Pétervárad utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/3986-31/2016, valamint a munkakör megnevezését: Tárgyi eszköz nyilvántartó.

vagy

        Elektronikus úton www.zuglo.hu oldalon keresztül.

vagy

        Személyesen: Ügyfélszolgálati Iroda, Budapest, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zuglo.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 16.

ID: 2769941   Megjelentetés dátuma: 2016.10.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.