Csoportvezető

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
Fenntartási Iroda

csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Polgármesteri Hivatal működtetésével, üzemeltetésével, a hivatali és önkormányzati vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos beszerzési, adminisztrációs és karbantartási feladatok ellátásának irányítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Az illetmény és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő kérdéseiről szóló 4/2014. (III.4.) önkormányzati rendelet, valamint belső utasításokban foglaltak szerint kerül megállapításra, a 45.000 Ft-os helyi illetményalap alapján. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Hat hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerinti önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Katalin humánpolitikai referens nyújt, a 1/224-5900/5196 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPI-183/2018. , valamint a munkakör megnevezését: csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPI-183/2018., valamint a munkakör megnevezését: csoportvezető.

        Elektronikus úton Juhász Katalin humánpolitikai referens részére a juhasz.katalin@hegyvidek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül kerül sor. A pályázatokkal kapcsolatban a polgármester egyetértésével a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat honlapja - 2018. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hegyvidek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 14.

ID: 3336961   Megjelentetés dátuma: 2018.03.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.