Ifjúsági védőnő

Budapest Főváros XII. Ker. Hegyvidéki Önkormányzat Hegyvidéki Egészségügyi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XII. Ker. Hegyvidéki Önkormányzat Hegyvidéki Egészségügyi Központ

ifjúsági védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Budapest XII.ker. egy általános és egy középiskola, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolavédőnői feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pályakezdő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes egészségügyi működési nyílvántartás (EEKH kártya), kötelező MESZK tagság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Zoltánné nyújt, a 06-30-8524437 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XII. Ker. Hegyvidéki Önkormányzat Hegyvidéki Egészségügyi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1062 , valamint a munkakör megnevezését: ifjúsági védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XII. Ker. Hegyvidéki Önkormányzat Hegyvidéki Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (1126 Budapest, Böszörményi út 20-22. A III ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1062, valamint a munkakör megnevezését: ifjúsági védőnő.

        Elektronikus úton Ambrusek Klára részére a ambrusekklara@hegk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761450   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.