Esetmenedzser

Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Gyermekvédelmi Csoport

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 Budapest, Beethoven utca 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az esetmenedzser munkakörére vonatkozóan az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról c. jogszabály és a hozzá kapcsolódó rendeletek a meghatározók.
Az esetmenedzser a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében szociális segítő munkát koordinál és végez. Nyilvántartja, és a külön jogszabályban meghatározott módon felhasználja az általa kezelt adatokat.
Az esetmenedzser részt vesz az intézményben működő problémamegoldó csoportok munkájában, valamint a központ gyermekvédelmi munkacsoportjának munkájában.
Az esetmenedzser részt vesz a jelzőrendszeri készenléti szolgálat biztosításában, előre meghatározott beosztás szerint külön díjazás nélkül.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, általános szociális munkás, szociálpedagógus,

        gyermekjóléti területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/1972/2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1126 Budapest, Beethoven utca 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/1972/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

        Elektronikus úton Csepely-Szücs Orsolya részére a cseszucso@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 9.

ID: 2720449   Megjelentetés dátuma: 2016.09.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.