Hatósági Igazgatóság, Építési Osztály

Budapest Főváros XI. kerületi Újbudai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XI. kerületi Újbudai Polgármesteri Hivatal
építési ügyintéző

Hatósági Igazgatóság, Építési Osztály

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1113 , Bocskai út 39-41.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• Előkészíti az egyes építésügyi hatósági engedélyezési eljárások döntéseit, melyekkel összefüggésben az alábbi részfeladatokat végzi:
összevont engedélyezési eljárás, építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedély iránti kérelmek, ill. ezek módosítása, jogutódlása, érvényének meghosszabbítása 1. adminisztrációs feladatok (iktatás, tértivevények érkeztetése, újrapostázás, jogerős tervek záradékolása, felterjesztés II. fokra, bíróságra, ügyészségre, stb.)
2. tényállás tisztázási feladatok: eljárás megindítása, ügyfélkör meghatározása, szakhatósági megkeresések, szakértő kirendelése, hiánypótlási felhívás, tervbírálat, nyilatkozattételre felhívás, tárgyalás
3. helyszíni szemle
4. ügyfelek fogadása
5. döntéstervezet készítése
• nyilvántartja a területére vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatokat

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak juttatásairól szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I. számú mellékletének 15. pontja szerint: I. besorolási osztályban: aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy ab) alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        államigazgatásban szerzett minimum egy éves szakmai gyakorlat,

        jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,

        magas szintű írásbeli kifejező készség,

        kiemelt szintű számítógépes ismeretek (word, excel),

        ÉTDR és KIR rendszer alkalmazásában szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        e-mailben, fényképes szakmai önéletrajzzal (a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint),

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával,

        hozzájáruló nyilatkozattal, miszerint a benyújtott pályázati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, kezelhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sepsei Nándorné, személyügyi szervező nyújt, a 06 1 381-1344 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XI. kerületi Újbudai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/2/15/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Hatósági Igazgatóság, Építési Osztály.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XI. kerületi Újbudai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/2/15/2018., valamint a munkakör megnevezését: Hatósági Igazgatóság, Építési Osztály.

        Elektronikus úton Vargáné Dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző részére a allaspalyazat@ujbuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Újbuda Honlap

        Újbuda Képújság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshirdetésre megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ujbuda.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 13.

ID: 3336018   Megjelentetés dátuma: 2018.03.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.