Takarító

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Újbudai Idősek Háza

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Újbudai Idősek Háza

Takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatólag 6 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1115 Budapest, Fraknó utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tisztán tartása, a megfelelő, rendezett környezet biztosítása a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Takarítói munkakörben eltöltött gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, érettségi,

        Szakosított szociális intézményben, egészségügyi intézményben eltöltött szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia, szociális érzékenység, együttműködési- és konfliktuskezelési készség, pontosság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Kézzel írott szakmai önéletrajz, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt intézményvezető ápoló nyújt, a 371 2893 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Újbudai Idősek Háza címére történő megküldésével (1115 Budapest, Fraknó utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63-14/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Újbudai Idősek Háza címére történő megküldésével (1115 Budapest, Fraknó utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63-14/2016, valamint a munkakör megnevezését: Takarító.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat vezetői team bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Újbudai Polgármesteri Hivatal honlapja - 2016. november 22.

        Újbuda Önkormányzat hírdető táblái - 2016. november 21.

        Újbuda Prizma Állásközvetítő Iroda - 2016. november 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824395   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.