Pénzügyi ügyintéző, költségvetési gazdálkodó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi ügyintéző, költségvetési gazdálkodó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2020. október –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1102 Budapest, Szent László tér 29.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat költségvetési koncepciójának, éves költségvetésének tervezési munkálataiban való részvétel a Kőbányai Önkormányzat, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek tekintetében. Közreműködik valamennyi költségvetési szerv eredeti költségvetésének pénzügyi programban történő rögzítésében, valamint a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott űrlapok kitöltésében. Végrehajtja a költségvetési szerv előirányzat-módosítási és -átcsoportosítási intézkedéseit a személyi juttatások, a kapcsolódó járulékok és adó vonatkozásában, valamint a Személyügyi Osztály által átadott kötelezettségvállalás alapján előírja a költségvetés előirányzatát terhelő összeget. A költségvetés végrehajtása során a fentiekben rögzített előírást havonta módosítja, és folyamatosan egyeztet a Személyügyi Osztály munkatársaival. Végrehajtja a költségvetést, amelynek a keretében előírja a kötelezettségvállalás dokumentuma alapján a költségvetés előirányzatát terhelő összeget. Rögzíti a vonatkozó számlát, utalványlapot készít, valamint adatot szolgáltat a likviditási terv elkészítéséhez.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 2/2017. (III. 14.) utasítása, a 2018. évben a Kőbányai Önkormányzatnál a köztisztviselői illetményalap 47 000 Ft rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség;

        katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség;

        egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a Polisz integrált pénzügyi-számviteli program ismerete,

        közigazgatási alapvizsga és szakvizsga,

        mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási vagy vállalkozási szakon,

        közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igényléséről szóló postai szelvény másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Habináné Musicz Erika költségvetési osztályvezető nyújt, a 06 1 4338-116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/17411/2018/SZÜO , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző, költségvetési gazdálkodó.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/17411/2018/SZÜO, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző, költségvetési gazdálkodó.

        Elektronikus úton K/17411/2018/SZÜO részére a allaspalyazat@kobanya.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg, javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kobanya.hu - 2018. március 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: hat hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 13.

ID: 3335954   Megjelentetés dátuma: 2018.03.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.