Informatikus

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Főosztály Informatikai és Iratkezelési Osztály

Informatikus

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1102 , Szent László tér 29.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a Polgármesteri Hivatalban és a telephelyein informatikusi feladatok ellátása. A számítógépek operációs rendszereinek telepítése, beállítása. A helyi hálózat kialakulása, az aktív eszközök beállítása. Linux szervek telepítése, PHP, Java programozás. MSSQL, MySQL, PostgreSQL adatbázisok menedzselése, mentések szervezése, elvégzése, ellenőrzése. Webes programok rendszertervének elkészítése, programozás, dokumentálás. Az elektronikus információs rendszerek üzemeltetésében közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 4/2016. (VIII. 11.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Az I. besorolási osztályban:

        informatikai területen szerzett felsőfokú végzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítés,

        II. besorolási osztályban:

        informatikai ágazati tevékenységet végző szakiskolában szerzett érettségi vagy érettségi és OKJ szerinti informatikai szakcsoportba tartozó szakképesítés,

        számítógép használat magas szintű ismerete,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,

        közigazgatási alapvizsga,

        közigazgatási szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartására, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat),

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a teljes pályázati anyag részére történő visszaküldését kéri-e vagy sem. Amennyiben a pályázó nem nyilatkozik, a pályázati anyagát megsemmisítjük

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sövegjártó Ferenc nyújt, a 06 30 9 414 726 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/15/2355/2016/XXII. , valamint a munkakör megnevezését: Informatikus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/15/2355/2016/XXII., valamint a munkakör megnevezését: Informatikus.

vagy

        Személyesen: Hamar Krisztinánál , Budapest, 1102 , Szent László tér 29. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kobanya.hu - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: hat hónap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815053   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.