Belső ellenőr

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Osztályán

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1102 , Szent László tér 29.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt belső ellenőri feladatok ellátása. A képviselő-testület által jóváhagyott ellenőrzési terv végrehajtása, ellenőrzések előkészítése, megvalósítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 4/2016. (VIII. 11.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, és felsőfokú szakirányú végzettség a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A. § előírása szerint, ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységéhez szükséges miniszteri engedély (regisztrált belső ellenőr) megléte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdése szerint,

        Felhasználói színtű számítógépes ismeretek,

        az ÁBPE-továbbképzés I. képzés sikeres elvégzése,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzati körben szerzett belső ellenőrzési tapasztalat,

        Mérlegképes könyvelői szakképesítés,

        Közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű és önáló munkavégzés, szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, határozottság, pontosság,

        Kiváló szintű önkormányzati gazdálkodási ismeretek alkalmazása.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012 (III. 20.) korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,

        Iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló postai bizonylat másolata).

        A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagát kéri-e visszaküldeni, vagy az megsemmisíthető.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs Károly nyújt, a 06 1 43 38 226 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László 29 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/15/2356/2016/XXII , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/15/2356/2016/XXII, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

vagy

        Személyesen: Hamar Krisztinánál , Budapest, 1102 , Szent László tér 29. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kobanya.hu - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: hat hónap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815045   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.