Analitikus nyilvántartó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Gazdasági és Pénzügyi Főosztályán

analitikus nyilvántartó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1102 , Szent László tér 29.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Egészségügyi és szociális alapfeladatokat végző költségvetési szerv bankszámla kivonatai alapján rögzíti és könyveli a bevétel analitikájával kapcsolatos valamennyi tételt. Előírja és számlázza a továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségeket. Az intézmény feladása alapján számlahelyettesítő bizonylatot készít a befizetett térítési díjakról. A számlázott bevételekről feladást készít az áfa-bevallás elkészítéséhez. Tájékoztatás nyújt a túlfizetések és hátralékok összegéről. A bankszámlára érkező és azonnal nem azonosítható tételeket azonosítja, nyilvántartja és a főkönyvi könyveléssel egyezteti. Fizetési felszólítást és egyenlegközlőt küld az ügyfelek részére.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 4/2016. (VIII. 11.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási vagy vállalkozási szakon,

        a Polisz integrált pénzügyi-számviteli program ismerete,

        közigazgatási alapvizsga és szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igényléséről szóló postai szelvény másolata,

        a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagát kéri-e visszaküldeni, vagy az megsemmisíthető.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Novák Andrea nyújt, a 06 1 43 38 104 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/15/2061/2016/XXII , valamint a munkakör megnevezését: analitikus nyilvántartó.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/15/2061/2016/XXII, valamint a munkakör megnevezését: analitikus nyilvántartó.

vagy

        Személyesen: Hamar Krisztinánál, Budapest, 1102 , Szent László tér 29. fszt 28.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kobanya.hu - 2016. október 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: hat hónap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 9.

ID: 2759179   Megjelentetés dátuma: 2016.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.