Pénzügyi ügyintéző, intézményi koordinátor

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Gazdasági és Pénzügyi Főosztályán

Pénzügyi ügyintéző, intézményi koordinátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2018. július 8-áig –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1102 , Szent László tér 29.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat költségvetési koncepciójának, éves költségvetésének tervezési munkálataiban való részvétel a Kőbányai Önkormányzat, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek tekintetében. Közreműködik valamennyi költségvetési szerv eredeti költségvetésének pénzügyi programban történő rögzítésében, valamint a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott űrlapok kitöltésében. Végrehajtja a költségvetési szerv előirányzat-módosítási és -átcsoportosítási intézkedéseit a személyi juttatások, a kapcsolódó járulékok és adó vonatkozásában, valamint a Személyügyi Osztály által átadott kötelezettségvállalás alapján előírja a költségvetés előirányzatát terhelő összeget. A költségvetés végrehajtása során a fentiekben rögzített előírást havonta módosítja, és folyamatosan egyeztet a Személyügyi Osztály munkatársaival. Végrehajtja a költségvetést, amelynek a keretében előírja a kötelezettségvállalás dokumentuma alapján a költségvetés előirányzatát terhelő összeget. Rögzíti a vonatkozó számlát, utalványlapot készít, valamint adatot szolgáltat a likviditási terv elkészítéséhez.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 4/2016. (VIII. 11.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a Polisz integrált pénzügyi-számviteli program ismerete,

        közigazgatási alapvizsga és szakvizsga,

        mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási vagy vállalkozási szakon,

        közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igényléséről szóló postai szelvény másolata,

        a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagát kéri-e visszaküldeni, vagy az megsemmisíthető.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Habináné Musicz Erika nyújt, a 06 1 43 38 116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László 29 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/15/2040/2016/XXII , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző, intézményi koordinátor.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/15/2040/2016/XXII, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző, intézményi koordinátor.

vagy

        Személyesen: Hamar Krisztinánál, Budapest, 1102 , Szent László tér 29. fszt 28.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kobanya.hu - 2016. október 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő. hat hónap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 9.

ID: 2759178   Megjelentetés dátuma: 2016.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.