Tanácsadó

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Fejlesztési, Képzési és Projekt Iroda- Fejlesztési csoport

Tanácsadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1075 Budapest, Madách Imre út 2-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egészségfejlesztési Pontban végzett tanácsadói, egészségfejlesztési feladatok ellátása, az intézmény szervezeti egységeiben dolgozó munkatársakkal együttműködve. Szakmai tréningek, előadások megtartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Népegészségügyi/ Egészségfejlesztési MSc végzettség,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség, foglalkoztatás-egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett, - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolata

        Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát bemutatja.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/161-63/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Tanácsadó.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár u 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/161-63/2016, valamint a munkakör megnevezését: Tanácsadó.

        Elektronikus úton dr.Jávorné Tóth Gabriella részére a allas@bjhuman.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bjhuman.hu - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:BJ/161-63/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Tanácsadó. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818510   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.