Vezető védőnő

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Védőnői Szolgálat

vezető védőnő

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Madách u. 2-4. .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet szerinti feladatok ellátása. A területi és iskola védőnők munkájának az irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnői oklevél,

        Védőnői területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

        MESZK tagság

        Érvényes működési engedély

        foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Védőnői területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű terhelhetőség,

        Jó szintű kommunikációs képesség,

        Jó szintű szervezőkészség,

        Kiváló szintű pontosság, precizitás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű problémamegoldó képesség

        Kiváló szintű stressztűrő képesség

        Kiváló szintű stratégiai gondolkodás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

        Működési nyilvántartási engedély, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata

        Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát bemutatja

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/161-61/2016 , valamint a beosztás megnevezését: vezető védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár u 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/161-61/2016, valamint a munkakör megnevezését: vezető védőnő.

        Elektronikus úton dr. Jávorné Tóth Gabriella részére a allas@bjhuman.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Titkárság, Budapest, 1072 Budapest, Nyár utca 7. II. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bjhuman.hu - 2016. november 17.

        Egészségügyi Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés védőnő munkakörbe történik, határozatlan időre, négy hónap próbaidő mellett. A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázatban kérjük, bérigényét feltüntetni szíveskedjék. Kérjük az e- mail tárgyába beírni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/161-61/2016., valamint a beosztás megnevezését: vezető védőnő. A pályázó fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 17.

ID: 2817772   Megjelentetés dátuma: 2016.11.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.