Szociális gondozó ápoló (2 fő)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Időskorúak Átmeneti Bentlakásos Otthona

szociális gondozó ápoló (2 fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1071 Budapest, Peterdy utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondoskodik az igénybevevők gondozási, ápolási szükségleteinek kielégítéséről (fizikai, mentális, szociális) az orvosi utasítások figyelembe vételével, a részlegvezető ápoló és a szakmai vezető irányítása, felügyelete és ellenőrzése mellett. Kapcsolatot tart a hozzátartozókkal, kérésre információt nyújt az arra jogosult személyeknek.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Szociális gondozó és ápoló OKJ képesítés,

        Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség, foglalkoztatás-egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat büntetlen előéletről, amit alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazol

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/161-62/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó ápoló (2 fő).         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár u 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/161-62/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó ápoló (2 fő).

        Elektronikus úton dr. Jávorné Tóth Gabriella humánpolitikai referens részére az allas@bjhuman.hu e-mail címen keresztül oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bjhuman.hu - 2016. november 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/161-62/2016., valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812992   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.