Tanácsadó

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

Tanácsadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. 02. 15-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1074 Budapest, Hutyra utca 11-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkatárs elsődleges feladata az álláskeresők piaci aktivizálását célzó helyi innovatív program beindításához kapcsolódó tevékenységek teljes körű ellátása, beleértve a munkáltatókkal, képző intézményekkel és partnerszervezetekkel való aktív kapcsolattartást, továbbá az ügyféltoborzás és -közvetítés kapcsolódó feladatait. Az Intézmény foglalkoztatást elősegítő projektjeiben - Masni iroda, egészség- és közösségfejlesztési célú programok - való aktív közreműködés mellett a munkatárs feladata még az egyéb szolgáltatások tanácsadó feladatainak ellátása információ nyújtásával, az ügyintézés támogatásával, ellátások közvetítésével; a családokkal végzett szociális munka és tanácsadói tevékenység az 1997. évi XXXI. törvény, illetve az 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá a helyi rendeletek és Stratégia alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet II. sz. mellékletében felsorolt tanácsadó munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Foglalkoztatás-egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

        Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát bemutatja.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (7) bekezdés alapján kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/161-58/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Tanácsadó.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár u 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/161-58/2016, valamint a munkakör megnevezését: Tanácsadó.

        Elektronikus úton Illésné Kovács Erika részére a allas@bjhuman.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bjhuman.hu - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghirdetett munkakör jelenleg határozott idejű munkaszerződéssel tölthető be, de fennáll a jogviszony hosszabbításának lehetősége. A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/161-58/2016., valamint a munkakör megnevezését: Tanácsadó. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772139   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.