Jogász

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
Jogi Osztály

jogász

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1067 , Eötvös utca 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz melléklet 22. pontja, jogi és perképviseleti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a társasházak törvényességi felügyeleti eljárásában való közreműködés; peres képviseleti és általános jogi feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        társasházak törvényességi felügyeleti eljárásában szerzett tapasztalat,

        jogi szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajz,

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,

        jogi tapasztalat bemutatását, motivációs levelet.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr Hózsa István Jogi Osztály vezetője nyújt, a 1/342-0905/2234 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1067 Budapest, Eötvös utca 3. II. em. 211. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 283/2016. , valamint a munkakör megnevezését: jogász.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1067 Budapest, Eötvös uca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 283/2016., valamint a munkakör megnevezését: jogász.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok értékelésére a jegyző legalább háromtagú előkészítő bizottságot hoz létre. A személyes meghallgatás során a bizottság tagjai kérdéseket tesznek fel a pályázó jogi és jogalkalmazási tudásának megismerése érdekében. A pályázat lebonyolítását követően a pályázó tájékoztatást kap az általa elért eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Polgármesteri Hivatal honlapja - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.terezvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831976   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.