Épületfenntartási osztályvezető

Budapest Főváros Levéltára

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Levéltára

ÉPÜLETFENNTARTÁSI OSZTÁLYVEZETŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 , Teve utca 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A levéltár épületének üzemeltetési, állagmegóvási, karbantartási, munka- és tűzvédelmi, felújítási és kapcsolódó közbeszerzési feladatainak szakmai felügyelete és azok irányítása, teljes körű épületfenntartási vezetői feladatok ellátása. Próbaidő: 4 hónap

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, (műszaki területen),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása alkalmazás esetén

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Épületfenntartási, vagy üzemeltetési területhez kapcsolódó szakképzettség,

        Ugyanezen területen szerzett szakmai gyakorlat, - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Közbeszerzési gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél. Kérjük jelentkezésében megadni bérigényét. A pályázathoz csatolni szükséges a pályázó azon nyilatkozatát, melyben személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Levéltára címére történő megküldésével (1139 Budapest, Teve utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5046-1/2016/MÜ , valamint a munkakör megnevezését: ÉPÜLETFENNTARTÁSI OSZTÁLYVEZETŐ.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Levéltára címére történő megküldésével (1139 Budapest, Teve utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5046-1/2016/MÜ, valamint a munkakör megnevezését: ÉPÜLETFENNTARTÁSI OSZTÁLYVEZETŐ.

vagy

        Elektronikus úton a Munkaügy részére a farkasag@bparchiv.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros Önkormányzata honlapja

        Budapest Főváros Levéltára honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 9.

ID: 2759175   Megjelentetés dátuma: 2016.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.