Kormányablak szakügyintéző

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
XXI. Kerületi Hivatala Kormányablak Osztálya

kormányablak szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1211 Budapest, Rákóczi Ferenc út 154-170.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

(2016.10.21.-től) Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 44. pontjának megfelelően: ügyfélszolgálati feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott ügykörökkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és kormányablak ügyintéző vizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        azonnali munkakezdés,

        szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, felelősségtudat, pontosság,

        intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes fényképes szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát, nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/142400100-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: kormányablak szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/142400100-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: kormányablak szakügyintéző.

        Elektronikus úton Turi Róbert osztályvezető részére a kormanyablak@21kh.bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretrei között történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824416   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.