Lakástámogatási jogi szakügyintéző

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
Lakástámogatási Osztálya

Lakástámogatási jogi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Váci út 71.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Munkakörében szakszerű és hatékony munkavégzés, valamint az ehhez szükséges ismeretek megszerzése, fejlesztése.
A lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban az állam javára fennálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom érvényesítésével, törlésével, az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatkozatok, iratok, igazolások elkészítése. A támogatások jogszerű felhasználásának vizsgálata hatósági eljárás keretében, eljárás végrehajtási ügyekben. Peres képviselet.
A tevékenységet segítő számítógépes nyilvántartási rendszerben a szabályozásnak megfelelő műveletek végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogi végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        jogi szakvizsga

        Az állami lakástámogatási rendszer ismerete,

        Közigazgatási eljárásban jártasság,

Elvárt kompetenciák:

        önálló döntéshozatali képesség,

        problémamegoldás, csapatmunka,

        rugalmasság, terhelhetőség,

        önálló, pontos munkavégzés,

        kiváló írásbeli kifejezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettségeit, szakképzettségeit igazoló okiratok másolata. Eredményes felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi, a büntetlen előéletet, illetve a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem feladóvevényét/bizonylatát. (felvétel esetén legkésőbb a jogviszony-létesítésekor az okirat eredeti példányát be kell nyújtani).

        Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1424/00100-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Lakástámogatási jogi szakügyintéző .         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1424/00100-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Lakástámogatási jogi szakügyintéző .

        Elektronikus úton dr. Matus Gabriella osztályvezető részére a matus.gabriella@bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A beküldött pályázati anyagokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint kezeljük. A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követő 8 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot követő 8 napon belül elektronikus úton értesítést kapnak.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824362   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.