Építésfelügyeleti szakügyintéző

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatala, Építésfelügyeleti Osztály

építésfelügyeleti szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1012 Budapest, Logodi utca 38-40.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 15.pontja alapján: az építésfelügyeleti ellenőrzési tevékenység.

Ellátandó feladatok:

Építésfelügyeleti Osztály feladat- és hatáskörébe utalt építésfelügyeleti és építésrendészeti feladatok ellátása: helyszíni ellenőrzések megtartása, kivitelezési jogosultságok ellenőrzése. E napló ellenőrzése. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, döntések meghozatala.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A hivatal illetékességi területén építésfelügyeleti feladatok ellátása a jogszabályok naprakész ismeretével. A munkakör ügyfélfogadást és a háttérmunka ellátását is magában foglalja.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Az állami szolgálati jogviszony az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség,

        Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, magabiztos fellépés, felelősségtudat, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes, részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete lapján),

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata,

        nyilatkozat arról, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Brezoczki Erika Erzsébet hivatalvezető nyújt, a +36-1-795-7758 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1012 Budapest, Logodi utca 38-40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1409/00150-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: építésfelügyeleti szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1409/00150-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: építésfelügyeleti szakügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása. A pályázati eredményről írásbeli tájékoztatást küldünk minden pályázó részére.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláspályázatot a BFKH I. Kerületi Hivatala 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. címre kérem benyújtani. Jelen pályázatban kiírt munkakörhöz kapcsolódó próbaidő 6 hónap.
A kinevezés feltétele – három hónapnál nem régebbi – erkölcsi bizonyítvány bemutatása.
A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik.
A borítékra kérjük írja rá: „Építésfelügyeleti szakügyintéző álláspályázat”

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768790   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.