Gyámügyi szakügyintéző

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
VII. Kerületi Hivatala Gyámügyi Osztálya

gyámügyi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Garay u 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. 9. pontja alapján: Szociális és gyámügyi feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet által előírt feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Állami szolgálati jogviszonyra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyámhivatalban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        ügyfél-orientáltság,

        Jó szintű kommunikációs és problémamegoldó képesség,

        konfliktuskezelési képesség,

        igényesség, pontos,- precíz munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajzot (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján), Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát; a jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Herczeg Kinga Hivatalvezető-helyettes nyújt, a +36-20-616-7354 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1415/00061-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1415/00061-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi szakügyintéző.

        Elektronikus úton dr. Herczeg Kinga Hivatalvezető-helyettes részére a herczeg.kinga@07kh.bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2016. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglakoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 9.

ID: 2759240   Megjelentetés dátuma: 2016.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.