Szociális szakügyintéző

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
VIII. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály

szociális szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 , Práter utca 22.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

szociális és gyámügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális feladatok ellátása: aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás), közgyógyellátás, ápolási díj, időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra jogosultság.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Állami tisztviselőkről szóló 2016. LII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,

        közigazgatási alapvizsga

        közigazgatási szakvizsga

        Szociális területen szerzett szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség

        Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, magabiztos fellépés, felelősségtudat, pontosság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajzot (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján)

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát

        A pályázó nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány kiállítása iránti kérelem feladóvevénye/bizonylata(az okirat eredeti példányának benyújtása a kinevezés feltétele).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mezeiné dr. Ludvai Erzsébet osztályvezető nyújt, a +36-1-795-8937 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1416/00430-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1416/00430-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális szakügyintéző.

        Elektronikus úton Mezeiné dr. Ludvai Erzsébet osztályvezető részére a Mezeine.Ludvai.Erzsebet@08kh.bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkozás állami szolgálati jogviszony keretei között történik." (próbaidő 6 hónap)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750000   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.