Koordinációs referens

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
Jogi és Koordinációs Főosztály, Koordinációs Osztály

koordinációs referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.10.05. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Korm. rendelet 1. melléklete 24. pont.

Ellátandó feladatok:

A Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabály véleményezések koordinálása és összeállítása, a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal összefüggő kérelmek koordinálása, ügyintézésének figyelemmel kísérése és a kormányhivatali válaszok előkészítése, adatszolgáltatások teljesítése, kiadmánytervezetek elkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérése. Kapcsolattartás a Hivatal munkatársaival és az illetékes külső szervekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási szakvizsga

        közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat

        Excel felhasználói ismeret

Elvárt kompetenciák:

        felelősségtudat,

        önállóság,

        rugalmasság,

        megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, illetve közszolgálati önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatai

        Nyilatkozat büntetlen előéletről

        Nyilatkozat, mely szerint benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Jogi és Koordinációs Főosztály, Koordinációs Osztály, Váci u. 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1401/01831-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: koordinációs referens.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1401/01831-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: koordinációs referens.

        Elektronikus úton dr. Szebenyei Zsolt osztályvezető részére a szebenyei.zsolt@bfkh.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtást követően belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A jelentkezők elektronikusan értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.
Próbaidő: 6 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739710   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.