Régész

Budapest Főváros Kormányhivatala

A munkavégzés helye
Budapest
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a \"Köztisztviselők jogállásáról szóló\" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műemlékvédelmi és Régészeti Örökségvédelmi Szakigazgatási Szerv (továbbiakban: Iroda)

régész

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Táncsics Mihály utca 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

2.sz. melléklet II.
135. Kulturális örökségvédelmi hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az Iroda működési területén a szakigazgatási szerv vezető által megjelölt területen és ügyekben ellátja a 2001. évi LXIV. törvényben, valamint a kapcsolódó jogszabályokban és a Kormányhivatal SZMSZ-ében, továbbá az Iroda Ügyrendjében szabályozott körben a régészeti hatósági-, szakhatósági- és felügyeleti teendőket.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hatósági feladatok vonatkozásában a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntése, intézése, különösen régészet tárgyú jogszabályok megvalósulásának ellenörzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Köztisztviselők jogállásáról szóló\" 1992. évi XXIII. törvény, valamint a \"Kormánytisztviselők jogállásáról szóló\" 2010. évi LVIII. törvény, a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, egyetemi szintű (akkreditált) régész szakképzettség, egyetemi szintű bölcsészettudományi szakképzettség és régészeti szakirányú tudományos fokozat, vagy főiskolai történelem szakos tanári szakképzettség és régész technikusi szakképesítés,

§         Igazgatási-hatósági feladatokban szerzett jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Államigazgatási területen szerzett jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti, fényképpel ellátott, pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz,

§         motivációs levél,

§         iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentum másolata,

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló szelvény,

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Ferenc szakigazgatási szerv vezető nyújt, a 06-20-936-5889 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V-B-100/01074-1/2012 , valamint a munkakör megnevezését: régész. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V-B-100/01074-1/2012, valamint a munkakör megnevezését: régész.

vagy

§         Személyesen: Nagy Katalin, Budapest, 1056 , Váci utca 62-64. I. 110.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezési jogkör gyakorlója legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét követő 30 napon belül a Budapest Főváros Kormányhivatalának kormánymegbízottjával történő egyeztetést követően dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. október 2.

Információk a kiválasztási folyamatról

ID: 1342962   Megjelentetés dátuma: 2012.10.02.   Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.