Kormányablak szakügyintéző

Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala
Kormányablak Osztálya

kormányablak szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1165 Budapest, Baross Gábor utca 28-30.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete 28. pontja alapján: Ügyfélszolgálati feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hivatalból induló közlekedési igazgatási feladatok (gépjárművek forgalomból történő kivonása, vezetői engedélyek bevonásával kapcsolatos feladatok, stb.).

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) az "Állami tisztviselőkről" szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és kormányablak ügyintéző vizsga (kormányablak ügyintézői vizsga hiányában a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kormányablak ügyintézői vizsga letételi kötelezettség).,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kormányablak ügyintézői képesítés,

        okmányirodában vagy kormányablakban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közigazgatási szakvizsga megléte,

        a kiemelten magas ügyfélforgalom miatt fejlett stressz tűrőképesség,

        gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség és kiemelt teherbíró képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: http://kih.gov.hu/kozszolgalati-oneletrajz; Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát; Nyilatkozatot, mely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Csutora-Pámel Gábor Osztályvezető nyújt, a 06/1-896-3229 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala címére történő megküldésével (1165 Budapest, Baross Gábor utca 28-30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1424/00100-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kormányablak szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1424/00100-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: kormányablak szakügyintéző.

        Elektronikus úton Horváthné dr. Kovács Angelika Hivatalvezető részére a H.Kovacs.Angelika@16kh.bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2016. október 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772270   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.